Sashiko

JP

  • Sashiko
  • Sashiko Thread, Needle

Sashiko Thread (Thick)

1 skein has 8 strands with soft twist. Soft texture and modest gloss, this is the strong point.