Sashiko

JP

  • Sashiko
  • Sashiko Thread, Needle

Sashiko Thread (Thin) Mini Collection

Trial set for Sashiko Thread (Thin). It includes 20colors.